top of page

מה אני מציעה?

אני מאמינה בשקיפות אל מול כל מי שבוחר/ת לעבוד איתי,

על כן מצורף מחירון מסודר לכלל השירותים המוצעים כרגע (המחירים אינם כוללים נסיעות מעל 50 ק"מ וציוד יצירה מעל 10 משתתפות).

*המחירים תקפים עד סוף שנת 2021

bottom of page